Nielegalne składowiska odpadów stanowią poważne wyzwanie, z którym zmaga się obecny rząd. Ostatnia konferencja prasowa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, z udziałem Pauliny Hennig-Kloskiej, ministra klimatu i środowiska, ujawniła plany stworzenia dedykowanych zespołów. Zadaniem tych zespołów będzie opracowanie strategii rozwiązania problemu nielegalnych składowisk odpadów.

Województwo wielkopolskie boryka się z 96 miejscami niezgodnego składowania odpadów, w tym 42 są to lokalizacje z odpadami niebezpiecznymi. Rozwijający się problem i dotychczasowa nieskuteczność działań państwa w tym obszarze są coraz bardziej widoczne. Ministra Hennig-Kloska podkreśla, że nielegalne składowiska, szczególnie te zawierające odpady niebezpieczne, stanowią zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi.

Paulina Hennig-Kloska zauważa, że rozwiązanie tej kwestii wymaga współpracy między różnymi podmiotami, w tym spółkami skarbu państwa. Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolska, wskazuje na trudności związane z ustaleniem odpowiedzialności za powstające składowiska.

Metody pozbywania się odpadów są różnorodne, od porzucania w magazynach po zakopywanie w wyrobiskach żwirowych. Dariusz Dymek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW Poznań, wymienia także pożary hałd odpadów oraz porzucanie naczep z substancjami niebezpiecznymi. Tego typu składowiska znajdują się w miejscowościach takich jak Komorniki, Baranowo czy Kalisz.

Wojewoda Sobczyk proponuje utworzenie zespołów roboczych przy urzędach wojewódzkich. Celem tych zespołów będzie opracowanie modeli likwidacji nielegalnych składowisk na terenie całego kraju. Ministra Hennig-Kloska zapowiada powstanie w ministerstwie zespołów, które będą skupiać się na trzech głównych zadaniach: ustaleniu rozdziału kompetencji, uszczelnieniu systemu oraz utylizacji nielegalnych składowisk.

Źródło: https://www.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024